Тарифи на телекомунікаційні послуги ТзОВ «Самтел»
починаючи з 1 серпня 2021 року

Номер статті

Позиція

Види послуг

Розмір оплати без ПДВ (грн)

для підприємств, установ, організацій

для фізичних осіб-підприємців

для населення

бюджетних

інших

Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування (встановлення телефону)

1

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

1

Основного телефонного апарата, підключеного до окремої лінії-2

100-00

100-00

100-00

70-00

2

Основного телефонного апарата, підключеного за спареною схемою-2

100-00

100-00

100-00

70-00

3

Паралельного телефонного апарата у різних абонентів-2, 3

100-00

100-00

100-00

70-00

4

Телефонного апарата односторонньої дії-1, 2

100-00

100-00

100-00

58-33

5

Телефонного апарата колективного користування (у місцях спільного користування в комунальній квартирі з кожної сім’ї)-1, 2

х

х

х

58-33

6

Вечірнього телефону-1, 2, 3

х

100-00

100-00

58-33

7

Основного телефонного апарата терміном дії не більше трьох місяців-2

53-30

53-30

53-30

23-33

8

Переключення основного телефону абонентів відомчих АТС на автоматичні телефонні станції телефонної мережі загального користування операторів телекомунікацій за заявою абонента

100-00

100-00

100-00

70-00

9

Переключення телефону абонентів місцевих телефонних мереж з ініціативи оператора телекомунікацій

безоплатно

10

Підключення обладнання циркулярного виклику до лінії діючого телефону

100-00

100-00

100-00

х

2

11

Підключення з’єднувальної лінії екстрених служб

333-33

333-33

333-33

х

__________
-1 При переключенні телефону односторонньої дії, колективного та вечірнього на основний телефон абонент доплачує різницю між діючими тарифами позицій 1-2 та 4-6 статті 1.
-2 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи як для юридичних осіб.
-3 При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за зворотне включення не справляється.

Перевстановлення основного або паралельного телефонного апарата

3

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

12

в одному будинку

75-00

75-00

75-00

60-00

13

в інший будинок

100-00

100-00

100-00

70-00

Переоформлення договору на користування телефоном

4

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

14

При переїзді абонента на нове місце проживання у телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі одного оператора

х

х

х

30-00

15

При переїзді абонента в телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі іншого оператора

х

х

х

70-00

16

На члена сім’ї або на співвласника чи власника квартири за письмовою заявою абонента або в разі настання смерті абонента

х

х

х

30-00

17

На члена сім’ї або співвласника чи власника квартири, якщо телефон було встановлено на пільгових умовах і абонент помер

х

х

х

30-00

18

При одержанні заявником телефонізованої квартири в спадщину

х

х

х

30-00

19

При передачі у найм (оренду) телефонізованих квартир (за поновлення попереднього договору після закінчення терміну оренди плата з орендодавця не справляється)

40-00

40-00

40-00

30-00

20

Переоформлення квартирного телефону на службовий

100-00

100-00

100-00

х

21

Переоформлення службового телефону на квартирний

х

х

х

30-00

22

На правонаступника реорганізованої юридичної особи, що залишився у телефонізованому приміщенні, за кожний основний телефонний апарат

30-00

30-00

30-00

х

23

Переоформлення телефону на нового власника за письмовою згодою абонента, який мав відповідно до законодавства додаткові права на користування та розпорядження телефонною лінією

х

х

х

30-00

Абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць)

5

абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів

24

За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі)-1, 2

73-81

73-81

73-81

67-66

25

За кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт

х

х

х

х

26

За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири)-1, 2

х

х

х

19-55

27

За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою-1, 2

31-27

44-77

44-77

31-27

28

За спарений телефон, встановлений у комунальній квартирі, з кожної родини-1, 2

х

х

х

15-64

29

За паралельні телефонні апарати, які встановлені у різних абонентів (з кожного абонента)-1, 2, 3

23-45

33-58

33-58

23-45

30

За вечірній телефон-1, 2, 3

х

27-98

27-98

19-54

31

За телефон односторонньої дії-1, 2

19-54

27-98

27-98

19-54

Організація та користування лінією безпосереднього зв'язку між двома кінцевими пунктами

6

32

Організація лінії безпосереднього зв'язку між двома кінцевими пунктами одноразово

966-67

966-67

966-67

х

33

Користування лінією безпосереднього зв'язку між двома кінцевими пунктами (щомісячно)

72-92

72-92

72-92

25-00

Надання в оренду оптичного волокна

7

34

Плата за оренду оптичного волокна за 1 км

х

180-00

180-00

х