Звіт оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг за 2018 рік

Рівні показників якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів

Код рядка Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюднення Одиниця виміру Рівень, який встановлюється центральним органом вла ди в галузі зв’язку (ЦОВЗ) Рівень, який був запланований на звітний рік Досягнутий рівень за звітний рік Запланований рівень на поточний рік
А В 1000 2000 3000 4000 5000
0300 Послуги фіксованого телефонного зв’язку:
0301 Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв’язку, виконаних за нормований час % Не менше 90% 100 100 100
0303 Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час % Не менше 65% 85,0 90,0 85,0
0304 Кількість заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі з розрахунку на одну лінію доступу за рік Не більше 0,8 0,2 0,12 0,2
0305 Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) % Не більше 1 % 0 0 0
0306 Відсоток неуспішних викликів для міжміських викликів % Не більше 10 % 5,0 5,0 5,0
0307 Відсоток неуспішних викликів для міських викликів % Не більше 5% 1,0 1,0 1,0
0308 Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом відповіді до системи інформаційно-довідкового обслуговування (СІДО) оператора. % Не менше 95% 95,0 97,0 95,0
0309 Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів до служб екстреної допомоги (СЕД). % Не більше 5% 2,5 2,0 2,5
0310 Відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови. % Не менше 85% 90,0 99,33 90,0
0500 Послуги із доступу до Інтернету:
0501 Нормований час усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг зі встановленими значеннями показників якості доба не більше як одна доба 1,0 1,0 1,0
0502 Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) % Не більше 1% 0,5 0 0,5
0503 Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) % Не більше 10% 5,0 0 3,0
0504 Час затримки даних в один бік мс Не встановлено 25 мс Тпер.мін.=1,22мс Тпер.мак.=7,07мс Тпер.сер.=1,52мс 12 мс
0505 Відсоток успішних реєстрацій у мережі. % Не менше 90% 95,0 100 95,0
0506 Відсоток відмов реєстрацій у мережі. % Не більше 10% 5,0 0 5,0